Index index by Group index by Distribution index by Vendor index by creation date index by Name Mirrors Help Search

gpsread-0.0.3-1mdv RPM for noarch

From SourceForge / g / gp / gpsread / Mandriva

Name: gpsread Distribution: Mandriva
Version: 0.0.3 Vendor: Leszek Kubiszewski
Release: 1mdv Build date: Mon Sep 12 01:09:50 2011
Group: Education Build host: leszek-Extensa-5620
Size: 55664 Source RPM: gpsread-0.0.3-1mdv.src.rpm
Packager: Leszek Kubiszewski<gpsread@moonsterbike.com>
Summary: GPSRead
Program sÅ‚uÅ&frac;Ä…cy do odczytu danych NMEA z urzÄ…dzenia GPS Logger.
This program is written in Gambas, so you will need Gambas to be installed.

Provides

Requires

License

General Public Licence

Changelog

* Mon Sep 12 2011 Leszek Kubiszewski <gpsread@moonsterbike.com> 0.0.3
  - kilka zmian kosmetycznych
  - graficzne przedstawienie kÄ…ta azymutu
  - dodano zakładkę Mapa (nie aktywna ze względu na problemy z API Google)
  - dodano zakładkę Eksport danych (nie aktywna ze względu na nie pełną implementację kodu obsługującego eksport danych)
* Wed Aug 10 2011 Leszek Kubiszewski <gpsread@moonsterbike.com> 0.0.2
  - usuniÄ™to kilka bÅ‚Ä™dÃ⊃w odczytu danych
  - dodano odczyt danych dot. satelit
  - drobne zmiany kosmetyczne
* Sat Aug 06 2011 LeszekK <gpsread@moonsterbike.com> 0.0.1
  - pierwsza wersja programu
  - czytanie danych z urzÄ…dzenia gps logger
  - parsowanie danych

Files

/%{_iconsdir}/gpsread.png
/%{_liconsdir}/gpsread.png
/%{_miconsdir}/gpsread.png
/usr/bin/gpsread
/usr/share/applications/gpsread.desktop


Generated by rpm2html 1.8.1

Fabrice Bellet, Thu Apr 16 01:16:58 2015