Index index by Group index by Distribution index by Vendor index by creation date index by Name Mirrors Help Search

index by creation date

RPMs more than 1 months old

sudo-debug-1.8.3p2-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package sudo Mageia 2 for x86_64
pixman-debug-0.24.4-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package pixman Mageia 2 for x86_64
apache-debug-2.2.24-1.mga2.x86_64 Debug information for package apache Mageia 2 for x86_64
transmission-debug-2.51-1.3.mga2.x86_64 Debug information for package transmission Mageia 2 for x86_64
nss-pam-ldapd-debug-0.8.6-3.1.mga2.x86_64 Debug information for package nss-pam-ldapd Mageia 2 for x86_64
hplip-debug-3.12.4-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package hplip Mageia 2 for x86_64
java-1.6.0-openjdk-debug-1.6.0.0-38.b24.1.mga2.x86_64 Debug information for package java-1.6.0-openjdk Mageia 2 for x86_64
thunderbird-lightning-debug-1.9-3.mga2.x86_64 Debug information for package thunderbird-lightning Mageia 2 for x86_64
nspr-debug-4.9.5-1.mga2.x86_64 Debug information for package nspr Mageia 2 for x86_64
nss-debug-3.14.3-1.mga2.x86_64 Debug information for package nss Mageia 2 for x86_64
boost-debug-1.48.0-9.2.mga2.x86_64 Debug information for package boost Mageia 2 for x86_64
thunderbird-debug-17.0.3-1.mga2.x86_64 Debug information for package thunderbird Mageia 2 for x86_64
kernel-desktop-3.4.32-2.mga2-debug-1-1.mga2.x86_64 Files with debug info for kernel-desktop-3.4.32-2.mga2 Mageia 2 for x86_64
kernel-netbook-3.4.32-2.mga2-debug-1-1.mga2.x86_64 Files with debug info for kernel-netbook-3.4.32-2.mga2 Mageia 2 for x86_64
kernel-server-3.4.32-2.mga2-debug-1-1.mga2.x86_64 Files with debug info for kernel-server-3.4.32-2.mga2 Mageia 2 for x86_64
dbus-glib-debug-0.96-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package dbus-glib Mageia 2 for x86_64
firefox-debug-17.0.3-1.mga2.x86_64 Debug information for package firefox Mageia 2 for x86_64
gnome-online-accounts-debug-3.4.2-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package gnome-online-accounts Mageia 2 for x86_64
java-1.7.0-openjdk-debug-1.7.0.6-2.3.6.1.mga2.x86_64 Debug information for package java-1.7.0-openjdk Mageia 2 for x86_64
openconnect-debug-3.15-2.2.mga2.x86_64 Debug information for package openconnect Mageia 2 for x86_64
ircd-hybrid-debug-7.2.3-10.3.mga2.x86_64 Debug information for package ircd-hybrid Mageia 2 for x86_64
pidgin-debug-2.10.7-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package pidgin Mageia 2 for x86_64
openssh-debug-5.9p1-5.1.mga2.x86_64 Debug information for package openssh Mageia 2 for x86_64
java-1.6.0-openjdk-debug-1.6.0.0-37.b24.1.mga2.x86_64 Debug information for package java-1.6.0-openjdk Mageia 2 for x86_64
gnutls-debug-3.0.28-3.mga2.x86_64 Debug information for package gnutls Mageia 2 for x86_64
qt4-debug-4.8.4-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package qt4 Mageia 2 for x86_64
libtasn1-debug-2.14-1.mga2.x86_64 Debug information for package libtasn1 Mageia 2 for x86_64
broadcom-wl-debug-5.100.82.112-7.mga2.nonfree.x86_64 Debug information for package broadcom-wl Mageia 2 for x86_64
coreutils-debug-8.15-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package coreutils Mageia 2 for x86_64
mariadb-debug-5.5.25-2.8.mga2.x86_64 Debug information for package mariadb Mageia 2 for x86_64
libreoffice-debug-3.5.7.2-0.1.mga2.x86_64 Debug information for package libreoffice Mageia 2 for x86_64
postgresql8.4-debug-8.4.16-1.mga2.x86_64 Debug information for package postgresql8.4 Mageia 2 for x86_64
postgresql9.0-debug-9.0.12-1.mga2.x86_64 Debug information for package postgresql9.0 Mageia 2 for x86_64
postgresql9.1-debug-9.1.8-1.mga2.x86_64 Debug information for package postgresql9.1 Mageia 2 for x86_64
couchdb-debug-1.2.1-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package couchdb Mageia 2 for x86_64
kdelibs4-debug-4.8.5-1.6.mga2.x86_64 Debug information for package kdelibs4 Mageia 2 for x86_64
openssl-debug-1.0.0k-1.mga2.x86_64 Debug information for package openssl Mageia 2 for x86_64
java-1.6.0-openjdk-debug-1.6.0.0-36.b24.1.mga2.x86_64 Debug information for package java-1.6.0-openjdk Mageia 2 for x86_64
libupnp-debug-1.6.15-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package libupnp Mageia 2 for x86_64
perl-debug-5.14.2-8.1.mga2.x86_64 Debug information for package perl Mageia 2 for x86_64
aisleriot-debug-3.4.1-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package aisleriot Mageia 2 for x86_64
mednafen-debug-0.9.18-2.1.mga2.tainted.x86_64 Debug information for package mednafen Mageia 2 for x86_64
abrt-debug-2.0.7-3.2.mga2.x86_64 Debug information for package abrt Mageia 2 for x86_64
dnsmasq-debug-2.63-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package dnsmasq Mageia 2 for x86_64
libreport-debug-2.0.8-5.1.mga2.x86_64 Debug information for package libreport Mageia 2 for x86_64
x11-driver-video-qxl-debug-0.0.16-4.1.mga2.x86_64 Debug information for package x11-driver-video-qxl Mageia 2 for x86_64
vlc-debug-2.0.3-2.4.mga2.tainted.x86_64 Debug information for package vlc Mageia 2 for x86_64
vlc-debug-2.0.3-2.4.mga2.x86_64 Debug information for package vlc Mageia 2 for x86_64
samba-debug-3.6.5-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package samba Mageia 2 for x86_64
wireshark-debug-1.6.13-1.mga2.x86_64 Debug information for package wireshark Mageia 2 for x86_64
libssh-debug-0.5.2-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package libssh Mageia 2 for x86_64
nagios-debug-3.3.1-2.2.mga2.x86_64 Debug information for package nagios Mageia 2 for x86_64
xcb-util-image-debug-0.3.8-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package xcb-util-image Mageia 2 for x86_64
xcb-util-keysyms-debug-0.3.8-3.1.mga2.x86_64 Debug information for package xcb-util-keysyms Mageia 2 for x86_64
xcb-util-renderutil-debug-0.3.8-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package xcb-util-renderutil Mageia 2 for x86_64
firefox-debug-17.0.2-3.mga2.x86_64 Debug information for package firefox Mageia 2 for x86_64
sleuthkit-debug-4.0.1-1.mga2.x86_64 Debug information for package sleuthkit Mageia 2 for x86_64
mariadb-debug-5.5.25-2.5.mga2.x86_64 Debug information for package mariadb Mageia 2 for x86_64
squid-debug-3.1.19-4.2.mga2.x86_64 Debug information for package squid Mageia 2 for x86_64
proftpd-debug-1.3.3g-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package proftpd Mageia 2 for x86_64
vino-debug-3.4.2-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package vino Mageia 2 for x86_64
java-1.7.0-openjdk-debug-1.7.0.6-2.3.4.1.mga2.x86_64 Debug information for package java-1.7.0-openjdk Mageia 2 for x86_64
freeradius-debug-2.1.12-8.2.mga2.x86_64 Debug information for package freeradius Mageia 2 for x86_64
qemu-debug-1.0-6.3.mga2.x86_64 Debug information for package qemu Mageia 2 for x86_64
snack-debug-2.2.10-10.1.mga2.x86_64 Debug information for package snack Mageia 2 for x86_64
iceape-debug-2.15-1.mga2.x86_64 Debug information for package iceape Mageia 2 for x86_64
opus-debug-1.0.2-1.mga2.x86_64 Debug information for package opus Mageia 2 for x86_64
cronie-debug-1.4.8-5.1.mga2.x86_64 Debug information for package cronie Mageia 2 for x86_64
freeciv-debug-2.3.1-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package freeciv Mageia 2 for x86_64
inkscape-debug-0.48.4-1.mga2.x86_64 Debug information for package inkscape Mageia 2 for x86_64
nspr-debug-4.9.4-1.mga2.x86_64 Debug information for package nspr Mageia 2 for x86_64
nss-debug-3.14.1-2.mga2.x86_64 Debug information for package nss Mageia 2 for x86_64
thunderbird-debug-10.0.12-1.mga2.x86_64 Debug information for package thunderbird Mageia 2 for x86_64
cups-debug-1.5.4-1.3.mga2.x86_64 Debug information for package cups Mageia 2 for x86_64
kernel-desktop-3.4.24-3.mga2-debug-1-1.mga2.x86_64 Files with debug info for kernel-desktop-3.4.24-3.mga2 Mageia 2 for x86_64
kernel-netbook-3.4.24-3.mga2-debug-1-1.mga2.x86_64 Files with debug info for kernel-netbook-3.4.24-3.mga2 Mageia 2 for x86_64
kernel-server-3.4.24-3.mga2-debug-1-1.mga2.x86_64 Files with debug info for kernel-server-3.4.24-3.mga2 Mageia 2 for x86_64
squashfs-tools-debug-4.2-3.mga2.x86_64 Debug information for package squashfs-tools Mageia 2 for x86_64
claws-mail-plugins-debug-3.8.1-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package claws-mail-plugins Mageia 2 for x86_64
clementine-debug-1.0.1-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package clementine Mageia 2 for x86_64
gnupg-debug-1.4.12-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package gnupg Mageia 2 for x86_64
gnupg2-debug-2.0.18-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package gnupg2 Mageia 2 for x86_64
cdp-debug-0.33-22.1.mga2.x86_64 Debug information for package cdp Mageia 2 for x86_64
elinks-debug-0.12-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package elinks Mageia 2 for x86_64
virtualbox-debug-4.1.24-1.mga2.x86_64 Debug information for package virtualbox Mageia 2 for x86_64
freetype2-debug-2.4.9-1.1.mga2.tainted.x86_64 Debug information for package freetype2 Mageia 2 for x86_64
freetype2-debug-2.4.9-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package freetype2 Mageia 2 for x86_64
libproxy-debug-0.4.11-1.mga2.x86_64 Debug information for package libproxy Mageia 2 for x86_64
sane-debug-1.0.22-7.1.mga2.x86_64 Debug information for package sane Mageia 2 for x86_64
apache-mod_security-debug-2.6.3-3.3.mga2.x86_64 Debug information for package apache-mod_security Mageia 2 for x86_64
zabbix-debug-1.8.15-2.mga2.x86_64 Debug information for package zabbix Mageia 2 for x86_64
ganglia-debug-3.1.7-7.2.mga2.x86_64 Debug information for package ganglia Mageia 2 for x86_64
squid-debug-3.1.19-4.1.mga2.x86_64 Debug information for package squid Mageia 2 for x86_64
cups-debug-1.5.4-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package cups Mageia 2 for x86_64
bogofilter-debug-1.2.2-2.2.mga2.x86_64 Debug information for package bogofilter Mageia 2 for x86_64
ldetect-debug-0.12.1.1-5.mga2.x86_64 Debug information for package ldetect Mageia 2 for x86_64
nagios-debug-3.3.1-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package nagios Mageia 2 for x86_64
cups-debug-1.5.4-1.mga2.x86_64 Debug information for package cups Mageia 2 for x86_64
gimp-debug-2.8.2-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package gimp Mageia 2 for x86_64
ruby-rmagick-debug-2.13.1-5.1.mga2.x86_64 Debug information for package ruby-rmagick Mageia 2 for x86_64
tor-debug-0.2.2.39-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package tor Mageia 2 for x86_64
libtiff-debug-4.0.1-2.5.mga2.x86_64 Debug information for package libtiff Mageia 2 for x86_64
bind-debug-9.9.2.P1-1.mga2.x86_64 Debug information for package bind Mageia 2 for x86_64
libxfce4menu-debug-4.6.2-2.2.mga2.x86_64 Debug information for package libxfce4menu Mageia 2 for x86_64
perl-debug-5.14.2-8.mga2.x86_64 Debug information for package perl Mageia 2 for x86_64
iceape-debug-2.14.1-1.mga2.x86_64 Debug information for package iceape Mageia 2 for x86_64
libxml2-debug-2.7.8-14.20120229.4.mga2.x86_64 Debug information for package libxml2 Mageia 2 for x86_64
lynx-debug-2.8.7-4.1.mga2.x86_64 Debug information for package lynx Mageia 2 for x86_64
mariadb-debug-5.5.25-2.4.mga2.x86_64 Debug information for package mariadb Mageia 2 for x86_64
weechat-debug-0.3.6-3.2.mga2.x86_64 Debug information for package weechat Mageia 2 for x86_64
zynaddsubfx-debug-2.4.3-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package zynaddsubfx Mageia 2 for x86_64
wireshark-debug-1.6.12-1.mga2.x86_64 Debug information for package wireshark Mageia 2 for x86_64
c-icap-debug-0.1.7-3.1.mga2.x86_64 Debug information for package c-icap Mageia 2 for x86_64
libssh-debug-0.5.2-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package libssh Mageia 2 for x86_64
lighttpd-debug-1.4.30-5.1.mga2.x86_64 Debug information for package lighttpd Mageia 2 for x86_64
rpm-mageia-setup-debug-1.147-8.2.mga2.x86_64 Debug information for package rpm-mageia-setup Mageia 2 for x86_64
php-debug-5.3.19-1.mga2.x86_64 Debug information for package php Mageia 2 for x86_64
php-eaccelerator-debug-0.9.6.1-10.5.mga2.x86_64 Debug information for package php-eaccelerator Mageia 2 for x86_64
php-firebird-debug-5.3.19-1.mga2.x86_64 Debug information for package php-firebird Mageia 2 for x86_64
php-gd-bundled-debug-5.3.19-1.mga2.x86_64 Debug information for package php-gd-bundled Mageia 2 for x86_64
php-pdo_firebird-debug-5.3.19-1.mga2.x86_64 Debug information for package php-pdo_firebird Mageia 2 for x86_64
php-timezonedb-debug-2012.10-1.mga2.x86_64 Debug information for package php-timezonedb Mageia 2 for x86_64
firefox-debug-10.0.11-1.mga2.x86_64 Debug information for package firefox Mageia 2 for x86_64
sqlite3-debug-3.7.14.1-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package sqlite3 Mageia 2 for x86_64
thunderbird-debug-10.0.11-1.mga2.x86_64 Debug information for package thunderbird Mageia 2 for x86_64
abrt-debug-2.0.7-3.1.mga2.x86_64 Debug information for package abrt Mageia 2 for x86_64
flightgear-debug-2.6.0-2.2.mga2.x86_64 Debug information for package flightgear Mageia 2 for x86_64
gegl-debug-0.2.0-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package gegl Mageia 2 for x86_64
libtiff-debug-4.0.1-2.4.mga2.x86_64 Debug information for package libtiff Mageia 2 for x86_64
plib-debug-1.8.5-4.1.mga2.x86_64 Debug information for package plib Mageia 2 for x86_64
speed-dreams-debug-2.0.0-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package speed-dreams Mageia 2 for x86_64
supertux-debug-0.3.3-35.2.mga2.x86_64 Debug information for package supertux Mageia 2 for x86_64
torcs-debug-1.3.3-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package torcs Mageia 2 for x86_64
tux_aqfh-debug-1.0.14-13.1.mga2.x86_64 Debug information for package tux_aqfh Mageia 2 for x86_64
tuxkart-debug-0.4.0-11.1.mga2.x86_64 Debug information for package tuxkart Mageia 2 for x86_64
clamav-debug-0.97.6-1.mga2.x86_64 Debug information for package clamav Mageia 2 for x86_64
ffmpeg-debug-0.10.6-1.mga2.tainted.x86_64 Debug information for package ffmpeg Mageia 2 for x86_64
ffmpeg-debug-0.10.6-1.mga2.x86_64 Debug information for package ffmpeg Mageia 2 for x86_64
mariadb-debug-5.5.25-2.3.mga2.x86_64 Debug information for package mariadb Mageia 2 for x86_64
python-poppler-qt4-debug-0.16.2-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package python-poppler-qt4 Mageia 2 for x86_64
vlc-debug-2.0.3-2.2.mga2.tainted.x86_64 Debug information for package vlc Mageia 2 for x86_64
vlc-debug-2.0.3-2.2.mga2.x86_64 Debug information for package vlc Mageia 2 for x86_64
firebird-debug-2.5.2.26539-1.mga2.x86_64 Debug information for package firebird Mageia 2 for x86_64
weechat-debug-0.3.6-3.1.mga2.x86_64 Debug information for package weechat Mageia 2 for x86_64
claws-mail-plugins-debug-3.8.1-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package claws-mail-plugins Mageia 2 for x86_64
icedtea-web-debug-1.3.1-1.mga2.x86_64 Debug information for package icedtea-web Mageia 2 for x86_64
mysql-workbench-debug-5.2.36-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package mysql-workbench Mageia 2 for x86_64
ldetect-lst-debug-0.1.303.2-1.mga2.x86_64 Debug information for package ldetect-lst Mageia 2 for x86_64
nvidia-96xx-debug-96.43.23-2.mga2.nonfree.x86_64 Debug information for package nvidia-96xx Mageia 2 for x86_64
nvidia173-debug-173.14.36-1.mga2.nonfree.x86_64 Debug information for package nvidia173 Mageia 2 for x86_64
openalchemist-debug-0.4-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package openalchemist Mageia 2 for x86_64
xlockmore-debug-5.38-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package xlockmore Mageia 2 for x86_64
autofs-debug-5.0.6-6.1.mga2.x86_64 Debug information for package autofs Mageia 2 for x86_64
skype4pidgin-debug-0.0-2.svn639.1.mga2.nonfree.x86_64 Debug information for package skype4pidgin Mageia 2 for x86_64
tinyproxy-debug-1.8.3-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package tinyproxy Mageia 2 for x86_64
openttd-debug-1.2.3-1.mga2.x86_64 Debug information for package openttd Mageia 2 for x86_64
claws-mail-plugins-debug-3.8.1-1.mga2.x86_64 Debug information for package claws-mail-plugins Mageia 2 for x86_64
bacula-debug-5.0.3-3.1.mga2.x86_64 Debug information for package bacula Mageia 2 for x86_64
firefox-debug-10.0.10-1.mga2.x86_64 Debug information for package firefox Mageia 2 for x86_64
java-1.6.0-openjdk-debug-1.6.0.0-35.b24.1.mga2.x86_64 Debug information for package java-1.6.0-openjdk Mageia 2 for x86_64
java-1.7.0-openjdk-debug-1.7.0.6-2.3.3.1.mga2.x86_64 Debug information for package java-1.7.0-openjdk Mageia 2 for x86_64
nspr-debug-4.9.3-1.mga2.x86_64 Debug information for package nspr Mageia 2 for x86_64
nss-debug-3.14-1.mga2.x86_64 Debug information for package nss Mageia 2 for x86_64
thunderbird-debug-10.0.10-1.mga2.x86_64 Debug information for package thunderbird Mageia 2 for x86_64
webkit-debug-1.8.3-1.mga2.x86_64 Debug information for package webkit Mageia 2 for x86_64
cups-pk-helper-debug-0.2.1-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package cups-pk-helper Mageia 2 for x86_64
kmod-debug-7-7.mga2.x86_64 Debug information for package kmod Mageia 2 for x86_64
php-debug-5.3.18-1.mga2.x86_64 Debug information for package php Mageia 2 for x86_64
php-eaccelerator-debug-0.9.6.1-10.4.mga2.x86_64 Debug information for package php-eaccelerator Mageia 2 for x86_64
php-gd-bundled-debug-5.3.18-1.mga2.x86_64 Debug information for package php-gd-bundled Mageia 2 for x86_64
php-timezonedb-debug-2012.7-1.mga2.x86_64 Debug information for package php-timezonedb Mageia 2 for x86_64
claws-mail-debug-3.8.1-1.mga2.x86_64 Debug information for package claws-mail Mageia 2 for x86_64
libproxy-debug-0.4.7-6.1.mga2.x86_64 Debug information for package libproxy Mageia 2 for x86_64
libtiff-debug-4.0.1-2.3.mga2.x86_64 Debug information for package libtiff Mageia 2 for x86_64
emacs-debug-23.3-8.2.mga2.x86_64 Debug information for package emacs Mageia 2 for x86_64
x11-server-debug-1.11.4-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package x11-server Mageia 2 for x86_64
audex-debug-0.74b1-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package audex Mageia 2 for x86_64
firefox-debug-10.0.9-1.mga2.x86_64 Debug information for package firefox Mageia 2 for x86_64
thunderbird-debug-10.0.9-1.mga2.x86_64 Debug information for package thunderbird Mageia 2 for x86_64
courier-authlib-debug-0.63.0-14.mga2.x86_64 Debug information for package courier-authlib Mageia 2 for x86_64
ruby-debug-1.8.7.p358-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package ruby Mageia 2 for x86_64
bind-debug-9.9.1.P4-1.mga2.x86_64 Debug information for package bind Mageia 2 for x86_64
calibre-debug-0.8.69-1.mga2.x86_64 Debug information for package calibre Mageia 2 for x86_64
freeradius-debug-2.1.12-8.1.mga2.x86_64 Debug information for package freeradius Mageia 2 for x86_64
ghostscript-debug-9.05-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package ghostscript Mageia 2 for x86_64
hostapd-debug-0.7.3-4.1.mga2.x86_64 Debug information for package hostapd Mageia 2 for x86_64
inn-debug-2.5.3-1.mga2.x86_64 Debug information for package inn Mageia 2 for x86_64
transmission-debug-2.51-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package transmission Mageia 2 for x86_64
broadcom-wl-debug-5.100.82.112-6.mga2.nonfree.x86_64 Debug information for package broadcom-wl Mageia 2 for x86_64
fglrx-debug-8.961-2.mga2.nonfree.x86_64 Debug information for package fglrx Mageia 2 for x86_64
firefox-debug-10.0.8-1.mga2.x86_64 Debug information for package firefox Mageia 2 for x86_64
python-netifaces-debug-0.8-1.mga2.x86_64 Debug information for package python-netifaces Mageia 2 for x86_64
thunderbird-debug-10.0.8-1.mga2.x86_64 Debug information for package thunderbird Mageia 2 for x86_64
util-vserver-debug-0.30.216-0.pre3038.1.mga2.x86_64 Debug information for package util-vserver Mageia 2 for x86_64
libxslt-debug-1.1.26-6.20120127.4.mga2.x86_64 Debug information for package libxslt Mageia 2 for x86_64
hplip-debug-3.12.4-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package hplip Mageia 2 for x86_64
wireshark-debug-1.6.11-1.mga2.x86_64 Debug information for package wireshark Mageia 2 for x86_64
php-debug-5.3.17-2.mga2.x86_64 Debug information for package php Mageia 2 for x86_64
php-gd-bundled-debug-5.3.17-1.mga2.x86_64 Debug information for package php-gd-bundled Mageia 2 for x86_64
gimp-debug-2.8.2-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package gimp Mageia 2 for x86_64
xfce4-notifyd-debug-0.2.2-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package xfce4-notifyd Mageia 2 for x86_64
libxfce4util-debug-4.10.0-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package libxfce4util Mageia 2 for x86_64
parole-debug-0.3.0.3-1.mga2.x86_64 Debug information for package parole Mageia 2 for x86_64
php-apc-debug-3.1.13-1.mga2.x86_64 Debug information for package php-apc Mageia 2 for x86_64
php-eaccelerator-debug-0.9.6.1-10.3.mga2.x86_64 Debug information for package php-eaccelerator Mageia 2 for x86_64
php-timezonedb-debug-2012.6-1.mga2.x86_64 Debug information for package php-timezonedb Mageia 2 for x86_64
squeeze-debug-0.2.3-9.1.mga2.x86_64 Debug information for package squeeze Mageia 2 for x86_64
thunar-vfs-debug-1.2.0-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package thunar-vfs Mageia 2 for x86_64
xfce4-clipman-plugin-debug-1.2.3-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package xfce4-clipman-plugin Mageia 2 for x86_64
xfce4-cpugraph-plugin-debug-1.0.5-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package xfce4-cpugraph-plugin Mageia 2 for x86_64
xfce4-panel-debug-4.10.0-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package xfce4-panel Mageia 2 for x86_64
xfmpc-debug-0.2.2-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package xfmpc Mageia 2 for x86_64
xfswitch-plugin-debug-0.0.1-9.1.mga2.x86_64 Debug information for package xfswitch-plugin Mageia 2 for x86_64
apache-debug-2.2.23-1.mga2.x86_64 Debug information for package apache Mageia 2 for x86_64
polkit-debug-0.104-4.1.mga2.x86_64 Debug information for package polkit Mageia 2 for x86_64
spice-gtk-debug-0.9-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package spice-gtk Mageia 2 for x86_64
xinit-debug-1.3.2-3.1.mga2.x86_64 Debug information for package xinit Mageia 2 for x86_64
postgresql8.4-debug-8.4.14-1.mga2.x86_64 Debug information for package postgresql8.4 Mageia 2 for x86_64
postgresql9.0-debug-9.0.10-1.mga2.x86_64 Debug information for package postgresql9.0 Mageia 2 for x86_64
postgresql9.1-debug-9.1.6-1.mga2.x86_64 Debug information for package postgresql9.1 Mageia 2 for x86_64
iceape-debug-2.12.1-1.mga2.x86_64 Debug information for package iceape Mageia 2 for x86_64
libffado-debug-2.0.1-6.1.mga2.x86_64 Debug information for package libffado Mageia 2 for x86_64
tor-debug-0.2.2.39-2.mga2.x86_64 Debug information for package tor Mageia 2 for x86_64
bzr-debug-2.5.1-1.mga2.x86_64 Debug information for package bzr Mageia 2 for x86_64
drakxtools-debug-14.22.3-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package drakxtools Mageia 2 for x86_64
stunnel-debug-4.53-3.3.mga2.x86_64 Debug information for package stunnel Mageia 2 for x86_64
iscsitarget-debug-1.4.20.3-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package iscsitarget Mageia 2 for x86_64
openjpeg-debug-1.5.0-1.4.mga2.x86_64 Debug information for package openjpeg Mageia 2 for x86_64
dbus-debug-1.4.16-5.1.mga2.x86_64 Debug information for package dbus Mageia 2 for x86_64
expect-debug-5.43.0-20.1.mga2.x86_64 Debug information for package expect Mageia 2 for x86_64
mousepad-debug-0.2.16-9.1.mga2.x86_64 Debug information for package mousepad Mageia 2 for x86_64
orage-debug-4.8.3-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package orage Mageia 2 for x86_64
terminal-debug-0.4.8-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package terminal Mageia 2 for x86_64
thunar-debug-1.4.0-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package thunar Mageia 2 for x86_64
xfce4-appfinder-debug-4.10.0-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package xfce4-appfinder Mageia 2 for x86_64
xfce4-mixer-debug-4.8.0-2.1.mga2.x86_64 Debug information for package xfce4-mixer Mageia 2 for x86_64
xfce4-settings-debug-4.10.0-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package xfce4-settings Mageia 2 for x86_64
xfdesktop-debug-4.10.0-3.2.mga2.x86_64 Debug information for package xfdesktop Mageia 2 for x86_64
xfprint-debug-4.6.1-5.1.mga2.x86_64 Debug information for package xfprint Mageia 2 for x86_64
dansguardian-debug-2.10.1.1-6.1.mga2.x86_64 Debug information for package dansguardian Mageia 2 for x86_64
glib2.0-debug-2.32.4-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package glib2.0 Mageia 2 for x86_64
dnsmasq-debug-2.63-1.mga2.x86_64 Debug information for package dnsmasq Mageia 2 for x86_64
libxslt-debug-1.1.26-6.20120127.3.mga2.x86_64 Debug information for package libxslt Mageia 2 for x86_64
ocaml-dose3-debug-2.9.10-3.2.mga2.x86_64 Debug information for package ocaml-dose3 Mageia 2 for x86_64
wine-debug-1.4.1-1.2.mga2.x86_64 Debug information for package wine Mageia 2 for x86_64
bind-debug-9.9.1.P3-1.mga2.x86_64 Debug information for package bind Mageia 2 for x86_64
dhcp-debug-4.2.4P2-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package dhcp Mageia 2 for x86_64
argyllcms-debug-1.4.0-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package argyllcms Mageia 2 for x86_64
icclib-debug-2.13-1.1.mga2.x86_64 Debug information for package icclib Mageia 2 for x86_64
lilypond-debug-2.16.0-1.mga2.x86_64 Debug information for package lilypond Mageia 2 for x86_64
bip-debug-0.8.8-5.2.mga2.x86_64 Debug information for package bip Mageia 2 for x86_64
...

Generated by rpm2html 1.8.1

Fabrice Bellet, Sun Jun 10 08:32:11 2018